Solceller Landskrona

Välkommen till Elspecialisterna i Eslöv AB

Vi erbjuder solceller i Landskrona.
Där vi hjälper dig hela vägen från ansökan
om solpanel/solceller till installation i Landskrona.

Vad är solceller?
Jo, kort sagt omvandlar solcellerna ljus till elektrisk ström och är en så kallad förnybar energikälla. När strålarna från solen når solcellerna uppstår det en elektrisk spänning på såväl framsidan som baksidan av solcellen. Metallkontakterna på solcellens tar då upp laddningen och det bildas likström. Likström innebär att den elektriska strömmen har en och samma riktning till skillnad från växelström där den elektriska strömmen byter riktning. Vanligtvis kopplas flera solceller ihop i en serie då en enskild solcell bara kan producera en liten mängd ström. Flera solceller som är ihopkopplade bildar en så kallad solpanel, även om man vardagligt ofta använder ordet solceller. En växelriktare används sedan för att omvandla likströmmen till växelström så att strömmen kan användas i bostaden. 

Varför välja solceller?
Jo, att använda en solpanel är ett miljösmart val då solcellerna inte har några utsläpp. Energin som används för tillverkningen av solceller kompenseras på 3 år genom den förnybara elen som produceras via solcellerna. Solceller har i sin tur en garanterad livslängd på 25-30 år, vilket resulterar i många år utan miljöpåverkan. Om man räknar på hela solcellens livscykel från produktion till återvinning så har solcellerna mycket lägre utsläpp än andra energislag som gas, kol och olja. 

Solcellerna har kapacitet att omvandla ca 10-15% av solenergi till el. Produktionen av solel är som högst mellan mars och oktober i Sverige. Solceller används vanligtvis som ett komplement till el från vanligt elnät, även om det går att få en byggnad självförsörjande via solceller. Energin från solcellerna kan även användas för laddning av datorer, surfplattor och mobiltelefoner. 

Är du intresserad av solceller?
Kontakta oss på Elinstallatören i Eslöv AB för frågor eller beställning av solceller i Landskrona.