Tjänster

El- och teleinstallationer
När det gäller el- och teleinstallationer projekterar och installerar vi allt från ett telefonuttag till nybyggnation och totalrenoveringar av fastigheter och lantbruk.

Datanätverk
Vi ansvarar för kompletta kommunikationslösningar från yttre anslutningspunkter fram till datorer eller andra nätverksanslutningar. Vi installerar både koppar- och fibernät. Samtliga nätverksinstallationer mäts och dokumenteras före driftsättning. Vi är leverantörsoberoende och installerar, samt levererar alla typer av data- och nätverksanläggningar.

Larm och säkerhet
Vi åtar oss att projektera och installera kompletta säkerhetslösningar. Vi arbetar med de flesta kända märken inom larm, passage, porttelefon samt CCTV. Elspecialisterna är en polisgodkänd larminstallatör.

Industriservice
Inom industrin kan vi sköta er service och underhåll på era maskiner och fastigheter.

Energibesparing
Vi hjälper små och stora kunder med lösningar för energibesparing.

Solenergi

vi säljer och installerar kompletta solanläggningar samt hjälper er med ansökningar osv